Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο λειτουργεί καθε Σάββατο με δύο τμήματα. Στα τμήματά μας φοιτούν περισσότερα από 25 παιδιά ηλικίας από 4 έως 6 ετών. Η βιωματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το θεατρικό παιχνίδι και η μουσική είναι μερικές μόνο από τις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εάν έχετε ερωτήσεις για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου ή το περιεχόμενο των μαθημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Kleuterschool 

De kleuterschool functioneert elke zaterdag in twee groepen. Op de groepen nemen in totaal meer dan 25 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar deel. Op ervaringsgerichte manieren de Griekse taal leren, via theater spel, liedjes en muziek zijn slechts enkele van de onderwijskundige aanpakken die gebruikt worden in de lessen.

Heeft u vragen over de werking van de kleuterschool of de inhoud van de lessen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.