Αυτό είναι το πρόγραμμα μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Σαββάτου

ΤΑΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Προνήπια (2-4 ετών) 10:00 11:15 Έλσα Ασπιώτη
Νηπιαγωγείο-1 (4-6 ετών) 09:00 11:15 Βάλια Τσιλεδάκη
Νηπιαγωγείο-2 (4-6 ετών) 13:30 15:45 Μαρία Ρεμούνδου
α1-1 (1η δημοτικού) 09:00 11:15 Αντιγόνη Οικονομάκη
α1-2 (1η δημοτικού) 09:00 11:15 Μαρία Ζωνάφου
α2-1 (2α δημοτικού) 09:00 11:15 Κος Κώστας
α2-2 (2α δημοτικού) 09:00 11:15 Ευστάθιος Κουκώλης
β1 (3η δημοτικού) 11:30 13:45 Αντιγόνη Οικονομάκη
β2 (4η δημοτικού) 11:30 13:45 Κος Κώστας
γ1-γ2 (5η-6η δημοτικού) 14:00 16:15 Αντιγόνη Οικονομάκη
Γυμνάσιο Α1-Α2 14:00 16:15 Ιωάννα Γκόγκου
Γυμνάσιο Β1-Β2-Γ1 14:00 16:15 Κος Κώστας

Το νηπιαγωγείο καθώς και οι τάξεις α1 (1η δημοτικού), α2 (2α δημοτικού) είναι χωρισμένα σε δύο τμήματα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Τετάρτης

Τα δύο τμήματα της Τετάρτης είναι 13:30-15:30 και 15:30-17:30 με τους εκπαιδευτικούς Ευστάθιο Κουκώλη και Αντιγόνη Οικονομάκη – ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο.


Hieronder vind u de lestijden per klas en de naam van de leraar.

Zaterdag lesuren

KLAS START TOT LERAAR
Peuters 10:00 11:15 Elsa Aspioti
Kleuters-1 09:00 11:15 Valia Tsiledaki
Kleuters-2 13:30 15:45 Maria Remoundou
a1-1 (groep 3) 09:00 11:15 Antigoni Oikonomaki
a1-2 (groep 3) 09:00 11:15 Maria Zonafou
a2-1 (groep 4) 09:00 11:15 Mr Kostas
a2-2 (groep 4) 09:00 11:15 Efstathios Koukolis
b1 (groep 5) 11:30 13:45 Antigoni Oikonomaki
b2 (groep 6) 11:30 13:45 Mr Kostas
c1-c2 (groep 7-8) 14:00 16:15 Antigoni Oikonomaki
middelbare Α1-Α2 14:00 16:15 Ioanna Gkogkou
middelbare Β1-Β2-Γ1 14:00 16:15 Mr Kostas

Woensdagmiddag les

De lestijden op woensdag zijn van 13:30-15: 30 en 15:30-17: 30 met de leraressen Efstathios Koukolis en Antigoni Oikonomaki, dit is afhankelijk van het aantal leerlingen.

De kalender hier.