Το Ελληνικό Σχολείο της Ουτρέχτης (Griekse basisschool – Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας ΤΕΓ Ουτρέχτης ) στεγάζεται στο κτίριο του δημοτικού σχολείου “de Pijlstraat”, στην Ουτρέχτη. Λειτουργεί στην ίδια τοποθεσία εδώ και δεκαετίες και τελεί υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Προσφέρει μαθήματα για όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και η σχολική χρονιά διαρκεί από το Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι εγγραφές γίνονται κάθε Σεπτέμβριο και η τοποθέτηση των μαθητών στο κατάλληλο διδακτικό επίπεδο γίνεται με βάση την ηλικία, αλλά και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας του κάθε μαθητή.

Επίσης, το Σχολείο της Ουτρέχτης προσφέρει μαθήματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την κοιτίδα πολλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ελληνικής κοινότητας της Ουτρέχτης (μαθήματα χορού, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις κ.α.). Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας βοηθήσουμε στην ένταξη του παιδιού σας στη σχολική μας κοινότητα.


De Griekse school van Utrecht, genaamd T.E.G. Utrecht, is gevestigd in het gebouw van basisschool “De Pijlstaart” in Utrecht. Het werkt op dezelfde locatie sinds 1975 onder toezicht van het Griekse ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het biedt lessen voor alle klassen van de kleuterschool, basisschool en middelbare school en het schooljaar loopt van september tot juni, precies zoals het Griekse onderwijssysteem.

De inschrijvingen vinden elk jaar in september plaats. De plaatsing van leerlingen op het juiste niveau is gebaseerd op leeftijd, maar ook op het niveau van de kennis van de Griekse taal van elke leerling. Ook biedt de school sinds het schooljaar 2016/2017 lessen aan peuters van 2 en 3 jaar oud.

T.E.G. Utrecht is de geboorteplaats van de vele culturele activiteiten van de Griekse gemeenschap van Utrecht (danslessen, school feesten, evenementen etc.).Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten en u te helpen uw kind te laten toetreden in onze schoolgemeenschap.