Διακοπές (Vakanties / vrije dagen):

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Δευτέρα 24/10/2022

Κυριακή 30/10/2022

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σάββατο 24/12/2022

Κυριακή 08/01/2023

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δευτέρα 27/02/2023

Κυριακή 05/03/2023

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Παρασκευή 07/04/2023

Δευτέρα 10/04/2023

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΑΙΟΥ

 Δευτέρα 24/04/2023

Κυριακή 07/05/2023

 

 

 

START

EIND

HERFSTVAKANTIE

Maandag 24/10/2022

Zondag 30/10/2022

KERSTVAKANTIE

Saterdag 24/12/2022

Zondag 08/01/2023

CROCUSVAKANTIE

Maandag 27/02/2023

Zondag 05/03/2023

KATHOLIEKE PASEN

Vrijdag 07/04/2023

Maandag 10/04/2023

MAIVAKANTIE

 Maandag 24/04/2023

Zondag 07/05/2023

Με κάθε επιφύλαξη. Τυχόν αλλαγές θα γίνονται έγκαιρα γνωστές.
Wijzigingen voorbehouden.