Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Οι μαθητές γενικά της ελληνικής γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την ελληνομάθειά τους με ένα κρατικό τίτλο σπουδών μετά από εξετάσεις. Ο υπεύθυνος φορέας για την διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ). Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις γίνονται ψηφιακά Φεβρουάριο-Μάρτιο και οι εξετάσεις διεξάγονται Μάιο.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται ανάλογα με το επίπεδο σε τέσσερις (Α1, Α2, Β1) ή πέντε δεξιότητες (Β2, Γ1, Γ2), δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ( Common European Framework of Reference for Languages)  καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1        «στοιχειώδης γνώση»
Α2        «βασική γνώση»

Β1        «μέτρια γνώση»
Β2        «καλή γνώση»

Γ1        «πολύ καλή γνώση»
Γ2        «άριστη γνώση»

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας

  • χρειάζεται για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
  • χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς, θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα
  • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ 659Τ. Β΄).

Πληροφορίες και οδηγίες:

Εταιρεία νεοελληνικών σπουδών/Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies

Κέντρο ελληνικής γλώσσας


Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα και συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

 

 

Η σελίδα μας στο Facebook