Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου της Ουτρέχτης εκλέγεται από τη Γενική Σενέλευση των γονέων και αναλαμβάνει τη διαχείριση των περισσοτέρων ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (με την εξαίρεση των εκπαιδευτικών θεμάτων). Επίσης, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων, όπως προέκυψε στις εκλογές που έγιναν στις 24/11/2018 είναι η εξής:

– Πρόεδρος: Σούλα Μερτζεμεκίδης
– Γραμματέας: Θεανώ Καποπούλου
– Ταμίας: Ντίνα Μπότσιογλου
– Μέλος 1: Αγγελική Κατσιβέλης
– Μέλος 2: Σούλα Παπαδοπούλου
– Αναπληρωματικά μέλη:  Έλλα Μπεζανιάν, Αθηνά Χατζηπανάγου, Χρήστος Χατζηγεωργίου


 

Het bestuur van de Vereniging van Ouders van de School van Utrecht is gekozen tijdens de Algemene vergadering voor de ouders en beheert een aantal kwesties in verband met de werking van de school (met uitzondering van onderwijskwesties).Daarbij ontwikkelen en beheren zij de werking van deze website.

De nieuwe samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging, zoals gekozen in de verkiezingen op 24 november 2018 is als volgt:

– Voorzitter: Soula Mertzemekidis
– Secretaresse: Theano Kapopoulou
– Penningmeester: Dina Botsioglou
– Lid 1: Angeliki Katsivelis
– Lid 2: Soula Papadopoulou
– Plaatsvervangende/overige leden: Ella Bezanian, Athina Chatzipanagou, Christos Chatzigeorgiou