Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο λειτουργεί καθε Σάββατο. Στα τμήματά μας φοιτούν περισσότερα από 25 παιδιά ηλικίας από 4 έως 6 ετών. Η βιωματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το θεατρικό παιχνίδι και η μουσική είναι μερικές μόνο από τις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εάν έχετε ερωτήσεις για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου ή το περιεχόμενο των μαθημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Kleuterschool 

De kleuterschool functioneert elke zaterdag. Op de groepen nemen in totaal meer dan 25 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar deel. Op ervaringsgerichte manieren de Griekse taal leren, via theater spel, liedjes en muziek zijn slechts enkele van de onderwijskundige aanpakken die gebruikt worden in de lessen.

Heeft u vragen over de werking van de kleuterschool of de inhoud van de lessen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.