Εγγραφές σχολικής χρονιάς 2024-2025

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να πραγματοποιήσετε εγγραφή για ένα, δύο η τρία παιδιά.

Εγγραφή στο προ-προνήπιο (2 έως 4 ετών): 141€

Εγγραφή για ένα παιδί (απο 4 ετών και άνω): 210€

Εγγραφή για δύο παιδιά (όλες οι ηλικίες): 330€

Εγγραφή για τρία παιδιά (όλες οι ηλικίες): 393€

Η σελίδα μας στο Facebook