Αυτό είναι το πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Σαββάτου

Περίοδος Έναρξη-Υποδοχή έως Λήξη Διάλειμμα
8.55-9.05 έως 11.30 10.30-10.45
11.45-11.55 έως 14.15 13.00-13.15
14.30-14.40 έως 17.00 15.30-15.45
     
 ΤΜΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ICS (Calendar)
προνήπια 2-4 9:00-10:15 κα Έλσα, κα Γεωργίαdownload
προνήπια 2-4 10:15-11:30 κα Έλσα, κα Γεωργίαdownload
νήπια 4-6 9:00-11:30κα Ειρήνηdownload
νήπια 4-611:45-14:15κα Ειρήνηdownload
νήπια 4-611:45-14:15 κα Σταυρούλαdownload
α19:00-11:30κα Χρυσή, κα Ματίναdownload
α29:00-11:30κα Χαράdownload
α211:45-14:15 κα Χαράdownload
β1-β29:00-11:30κα Θεοδώραdownload
β211:45-14:15κα Χρυσή, κα Ματίναdownload
γ1-γ211:45-14:15κα Θεοδώραdownload
Α2-Β114:30-17:00κα Χαράdownload
Β114:30-17:00κα Στεφανίαdownload
Β214:30-17:00κα Σοφία download