Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αυτό είναι το πρόγραμμα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Σαββάτου

Περίοδος Έναρξη-Υποδοχή έως Λήξη Διάλειμμα
8.55-9.05 έως 11.30 10.30-10.45
11.45-11.55 έως 14.15 13.00-13.15
14.30-14.40 έως 17.00 15.30-15.45
     

ΤΜΗΜΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

προνήπια

09:00-10:00

Ελσα Ασπιώτη

προνήπια

10:15-11:15

Ελσα Ασπιώτη

νήπια

9:00-11:30

Χριστίνα Τόλια

νήπια

11:45-14:15

Ήρια Ασανάκη

α1

9:00-11:30

Στεφανία Παπανικολάου

α2

9:00-11:30

Θεοδώρα Παπανικολάου

β1

9:00-11:30

Χαράλαμπος Πασσαλής

β1

11:45-14:15

Στεφανία Παπανικολάου

β2

11:45-14:15

Θεοδώρα Παπανικολάου

γ1

11:45-14:15

Χαράλαμπος Πασσαλής

γ2

14:30-17:00

Στεφανία Παπανικολάου

Α1-Α2

14:30-17:00

Θεοδώρα Παπανικολάου

Β1-Β2

14:30-17:00

Χαράλαμπος Πασσαλής

Εδώ μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο.


Hieronder vind u de lestijden per klas en de naam van de leraar.

Zaterdag lesuren

Groep

Tijd

Leraar

Peuters

09:00-10:00

Elsa Aspioti

Peuters

10:15-11:15

Elsa Aspioti

Kleuters

9:00-11:30

Christina Tolia

Kleuters

11:45-14:15

Iria Asanaki

a1

9:00-11:30

Stefania Papanikolaou

a2

9:00-11:30

Theodora Papanikolaou

b1

9:00-11:30

Charalampos Passalis

b2

11:45-14:15

Stefania Papanikolaou

b2

11:45-14:15

Theodora Papanikolaou

c1

11:45-14:15

Charalampos Passalis

c2

14:30-17:00

Stefania Papanikolaou

Α1-Α2

14:30-17:00

Theodora Papanikolaou

Β1-Β2

14:30-17:00

Charalampos Passalis

De kalender hier.

Η σελίδα μας στο Facebook