Γυμνάσιο

Το γυμνάσιο του σχολείου επαναλειτούργησε πριν μερικά χρόνια, χάρη στην επιθυμία πολλών παιδιών να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε αυτό. Η ηλικία και το επίπεδο γνώσης των μαθητών ποικίλλουν.

Όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας, προετοιμάζονται καταλλήλως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος τους. Εάν έχετε ερωτήσεις για τη λειτουργία του γυμνασίου ή το περιεχόμενο των μαθημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας


Middelbare school 

De middelbare school is een paar jaar geleden opnieuw opgestart, dankzij de wens van veel kinderen om hun lessen voort te zetten. De leeftijd en het kennisniveau van leerlingen variëren.

De kinderen die deel willen nemen aan de examens voor de Griekse taal en zo een certificaat te halen, worden extra goed voorbereid.

Heeft u vragen over de werking van de middelbare school of de inhoud van de lessen, neemt u dan contact met ons op.