Δημοτικό

Στο δημοτικό  σχολείο φοιτούν περίπου εξήντα μαθητές οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε έξι τμήματα αναλόγως την ηλικία και το επίπεδό τους. Οι μαθητές διδάσκονται τη νεοελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας. Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τα παιδιά με γνώσεις μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον όπου ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ενημερωμένο σχετικά με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα.

Εάν έχετε ερωτήσεις για τη λειτουργία του δημοτικού ή το περιεχόμενο των μαθημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Basisschool 

Op de basisschool zijn er ongeveer zestig leerlingen die zijn onderverdeeld in zes groepen op basis van de leeftijd en het niveau. De leerlingen krijgen les in de Griekse taal, cultuur en geschiedenis van Griekenland. Ons doel is om kinderen kennis mee te geven in een aangename omgeving waar de leerling in het middelpunt van onze aandacht staat. Beide docenten zijn getraind met moderne methoden om te onderwijzen van de Griekse taal als tweede taal.

Heeft u vragen over de werking van de basisschool of de inhoud van de lessen, neemt u dan gerust contact met ons op.