Καταστατικό

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΤΕΓ Ουτρέχτης έχει ως βασικό του σκοπό την υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Ουτρέχτης καθώς και την ενίσχυση της επαφής των μαθητών του ΤΕΓ Ουτρέχτης με την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Ο Σύλλογος λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο (vereniging) και είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας (Kamer van Koophandel) με το όνομα Vereniging van Ouders Griekse School Odysseas Utrecht και με αριθμό εγγραφής KvK 30191700. Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός και οι οικονομικοί του πόροι (συνδρομές και δωρεές μελών) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του ΤΕΓ Ουτρέχτης.

Ο Σύλλογος λειτουργεί με βάση τον κανονισμό λειτουργίας που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Κανονισμός Λειτουργίας

Σημείωση:  Ο κανονισμός λειτουργίας βρίσκεται σε κατάσταση ενημέρωσης

Το Νεο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου της Ουτρέχτης που θα προκύψει από τη Γενική Σενέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου 2020 θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση και ανάρτηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου εντός 3 εβδομάδων από την εκλογή του.

Η σελίδα μας στο Facebook