Αίτηση εγγραφής για 2 παιδιά

Συμπληρώστε τη φόρμα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και την πληρωμή.
Η επιλογή επιπέδου είναι ενδεικτική. Η τελική κατανομή των τμημάτων θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς.

⚠️
Το τμήμα των προ-προνηπίων έχει συμπληρωθεί, μπορείτε μόνο να εγγραφείτε στη λίστα αναμονής
Για το νηπιαγωγείο υπάρχουν θέσεις μόνο στο τμήμα 14:30 – 17:00 του Σαββάτου.
Η σελίδα μας στο Facebook