Γ.Σ.Ε. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Γ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Home / Γ.Σ.Ε. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Γ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - 04/06/2020 , by admin

Με απόφαση του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης των Βρυξελλών, θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία μέχρι το τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Γ. ΜΕΧΡΙ
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 αρθ.2παρ.2 (ΦΕΚ 1699/Β ́/5-5-2020) κατά
την οποία “οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
δύνανται να αποφασίζουν την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ή την
επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα”,

2) Το υπ’αριθ. Φ.3/270/11-05-2020 έγγραφό μας,

3) Τα ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των κρατών σχετικά με την τηλεργασία,

4) Τη θετική αποτίμηση του προσφερόμενου διδακτικού έργου από την εξ
αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία,

5) Τις αποφάσεις των περισσότερων κρατών σχετικά με τη μη επαναλειτουργίαv τμημάτων μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους,

Παρατείνουμε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Τ.Ε.Γ. και την
εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέχρι το τέλος του τρέχοντας
διδακτικού έτους.

Ο Αν. Συντονιστής Εκπαίδευσης
Δρ. Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η σελίδα μας στο Facebook