Εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 2019

Home / Εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 2019 - 04/02/2019 , by admin

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από ​την​ 1​η Φεβρουαρίου ως ​και ​τις 24 Μαρτίου 2019 είναι διαθέσιμη, μέσω διαδικτύου, η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται από την Τρίτη 21 Μαΐου ​έ​ως την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 ανάλογα με το επίπεδο.

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά. 

Αφορά μαθητές γυμνασίου και μαθητές ηλικίας 8-12 ετών για το επίπεδο Α1. 

Οι γονείς των παραπάνω μαθητών έχουν ενημερωθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για το επίπεδο εξέτασής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ελληνικής γλώσσας:

​​​http://www.greek-language.gr/certification/

​​http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Συμβουλευτείτε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης με αναλυτικές οδηγίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο ή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.greek-language.gr/certification/docs/Applications-UserManual-v2015.pdf

Διευκρίνιση για τα στοιχεία κατάθεσης: Στο πλαίσιο αριθμός κατάθεσης συμπληρώνεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κατάθεση.

Για οποιεσδήποτε απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΓ και ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Ελληνικού σχολείου Ουτρέχτης, “Οδυσσέας” 

——————————————————————————————————————-

Beste ouders,

Wij willen u mededelen dat vanaf 1 februari tot 24 maart 2019 de site beschikbaar is om uw kind in te schrijven om examens af te leggen voor de Griekse taal. Zij kunnen dan een certificaat behalen waarop aangetoond wordt dat zij de Griekse taal voldoende beheersen.

De examens worden afgenomen van dinsdag 21 mei tot donderdag 23 mei 2019, afhankelijk van het niveau.

Ouders van leerlingen die het examen afleggen moeten de aanvraag elektronisch indienen.

Het betreft scholieren van de middelbare school en leerlingen van 8-12 jaar op A1-niveau.

De ouders van de betrokken leerlingen zijn door de verantwoordelijke docent op de hoogte gebracht van hun niveau

Gedetailleerde informatie en instructies zijn te vinden op de Griekse taalsite:

http://www.greek-language.gr/certification/

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Raadpleeg eerst de handleiding met gedetailleerde instructies in het bijgevoegde document of via de volgende link:

http://www.greek-language.gr/certification/docs/Applications-UserManual-v2015.pdf

Verduidelijking van de bankgegevens: het vak met het stortingsnummer wordt ingevuld met het IBAN-rekeningnummer waaruit de aanbetaling is gedaan.

Voor vragen en onduidelijkingen kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke docent.

Met vriendelijke groet,

De leraren en de vereniging van ouders en voogden van de Griekse School Utrecht, ¨Odysseus¨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η σελίδα μας στο Facebook