Εκλογές Δ.Σ. Συλλόγου ΤΕΓ Ουτρέχτης – Verkiezingen 2020

Home / Εκλογές Δ.Σ. Συλλόγου ΤΕΓ Ουτρέχτης – Verkiezingen 2020 - 19/10/2020 , by admin

Αγαπητοί γονείς,

Ήρθε η ώρα το Δ.Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Ελληνικού μας σχολείου (ΤΕΓ Ουτρέχτης) να ανανεωθεί. 

Σας καλούμε καταρχάς να δηλώσετε υποψηφιότητα έως τις 4/11/20 και κατόπιν το Σάββατο 14/11/20 να ψηφίσετε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά από δύο χρόνια θητείας γεμάτα διάθεση για προσφορά και δημιουργικότητα, ζητάμε την έμπρακτη συνεισφορά σας στα θέματα που απασχολούν το Ελληνικό μας σχολείο.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε υποψηφιότητα για να μπείτε στο Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων έως τις 4/11/20.

Πολλά τωρινά μέλη του Δ.Σ. θα σταματήσουν, οπότε χρειαζόμαστε πολλές νέες αιτήσεις.

Ελπίζουμε να έχουμε πάνω από 5 υποψηφιότητες προκειμένου να γίνουν εκλογές.

Ευχαριστούμε θερμά τον μπαμπά Γεωργακή Κώστα που ήδη έστησε το site ψηφιακών εκλογών. Ο κάθε γονιός θα λάβει email με ένα προσωπικό κωδικό και με αυτόν θα μπορεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά έως τρεις υποψήφιους.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9:00 έως τις 17:00 την ημέρα του Σαββάτου 14 Νοέμβρη και έπειτα θα ανακοινωθούν ποιοι εκλέχτηκαν και πόσοι/ποιοι ψήφισαν.

Σκοπός του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είναι η υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Ουτρέχτης καθώς και η ενίσχυση της επαφής των μαθητών του με την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την ιστορία.

Τα θέματα που απασχολούν το Δ.Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είναι τα εξής:

– Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πληρωμή του ενοικίου του ΤΕΓ Ουτρέχτης και για την πληρωμή όλων των εξόδων του ΤΕΓ και του Συλλόγου που έχουν αποφασιστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις. 

– Το Δ.Σ. διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Έτσι, ενημερώνει το σύνολο των μελών του Συλλόγου για οποιεσδήποτε προτάσεις ή σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους στόχους και τις δράσεις του Συλλόγου.

– Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και συντονίζει τα κάτωθι:

1. Επικοινωνία, διαχείριση των ηλεκτρονικών πόρων του Συλλόγου (sitefacebook, κλπ)

2. Οργάνωση πολιτιστικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων

3. Διαχείριση της βιβλιοθήκης

Το Δ.Σ. αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Συλλόγου και τρία (3) συμπληρωματικά μέλη. 

Το Δ.Σ. έχει θητεία δύο (2) έτη. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας πρόεδρο, γραμματέα και ταμία κατά την πρώτη του συνεδρίαση και κατά προτίμηση εντός 8 ημερών από την εκλογή του.

Την ημέρα των εκλογών θα ανακοινωθεί από το τωρινό Δ.Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ο ισολογισμός του περασμένου σχολικού έτους και τα αποθεματικά του ταμείου. 

Αναμένουμε την υποστήριξή σας!

Καλές υποψηφιότητες και καλές ψήφους!

Με εκτίμηση,

Δ.Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΤΕΓ Ουτρέχτης, “Οδυσσέας”


Beste ouders,


Het is tijd dat er nieuwe leden van de raad van bestuur van van de vereniging van ouders en verzorgers van de Griekse school (TEG Utrecht) wordt gekozen.

We nodigen u allen uit omuw kandidatuur te in te dienen vóór 4 november 2020en vervolgens opzaterdag 14 november 2020om te stemmen voor de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur.

Na twee jaar vol bereidheid om iets moois te bieden en veel creativiteit, vragen we uw praktische bijdrage aan de kwesties die de Griekse school aangaan.

Stel uzelf kandidaat om lid te worden van de Raad van bestuur van de Vereniging van Ouders en Voogden, dit kan tot4 november.

Veel huidige leden van de ouderraad zullen dit jaar stoppen, daardoor hebben we ouders nodig om de ouderraad te vernieuwen.

We hopen meer dan 5 kandidaten te hebben om de verkiezingen te laten plaatsvinden.

Wij danken Kostas Georgakis (vader van twee onze leerlingen) van harte die de digitale verkiezingssite al heeft opgezet.  Elke ouder ontvangt een e-mail met een persoonlijke code en daarmee kunt u elektronisch stemmen voor maximaal drie kandidaten.

De stemming vindt plaats opzaterdag 14 novembervan 9.00 tot 17.00 uur en daarna wordt bekend gemaakt wie er is gekozen en op wie er verder is gestemd.

Het doelvan de Vereniging van Ouders en Voogden is om een goede werking van de Griekse school Utrecht (TEG) te ondersteunen en het contact van haar leerlingen met Griekenland, de cultuur en geschiedenis te versterken.

De vraagstukkendie het bestuur aangaan zijn de volgende:

De ouderraad is verantwoordelijk voor de betaling van de huur van de lokalen, voor  betalingen van alle kosten van de school en van kosten die zijn vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering.

De ouderraad vergemakkelijkt de communicatie tussen de leden (ouders) van de vereniging.  Het informeert dus alle leden van de Vereniging over alle suggesties of belangrijke informatie over de doelstellingen en acties van de Vereniging.

De ouderraad s verantwoordelijk voor de goede werking van de school en coördineert het volgende:

1. Communicatie, beheer van elektronische bronnen van de vereniging (site, email, facebook, enz.)

 2. Organisatie van culturele en educatieve evenementen

 3. Bibliotheekbeheer

De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) leden van de Vereniging  van ouders en voogden en drie (3) extra leden.


De ouderraad heeft een ambtstermijn van twee (2) jaar.  De ouderraad wordt gevormd door het kiezen van een voorzitter, secretaris en penningmeester tijdens zijn eerste vergadering en bij voorkeur binnen 8 dagen na zijn verkiezing.

Op de dag van de verkiezingen wordt, door het huidige bestuur, het financiële overzicht (balans) van het afgelopen schooljaar en de reserves van het fonds.

We kijken uit naar uw steun, naar de nominaties en wensen u een hoop stemmen toe!

 

Met vriendelijke groet,

 

Vereniging van ouders en voogden 

 

Griekse school Odysseas Utrecht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η σελίδα μας στο Facebook