Πίσω στα θρανία!

Home / Πίσω στα θρανία! - 13/01/2017 , by admin

Αγαπητοί γονείς,

Τα σχολεία άνοιξαν και το 2017 μας καλωσορίζει όλους μας, μικρούς και μεγάλους, να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας και να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας! Εμείς, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας υγεία, αγάπη και ευτυχία!

Το ερχόμενο Σάββατο 14 Ιανουαρίου πραγματοποιείται κανονικά μάθημα όλων των τάξεων. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες στις ώρες και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των παιδιών από τις τάξεις του σχολείου καθώς και στη διάρκεια παραμονής των γονέων στον εσωτερικό χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων Ελληνικής γλώσσας, παρακαλούμε:

1. Η παράδοση των μαθητών να γίνεται επιμελώς και εγκαίρως. Οι γονείς δεν εισέρχονται μέσα στην τάξη και τηρείται πιστά το ωράριο έναρξης.

2. Η παραλαβή των μαθητών να γίνεται στο διάδρομο, δίπλα από την πόρτα εξόδου. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την παράδοσή τους στους γονείς.

3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραμονή των γονέων στο χώρο του σχολείου. Επανειλημμένως, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, γίνεται φασαρία από τους γονείς και τα μικρά παιδιά με συνέπεια τα παιδιά στις τάξεις να αποπροσανατολίζονται.

4. Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς για να μην δημιουργούνται κενά που στη συνέχεια είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν.

5. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αδυνατεί να προσέλθει στο μάθημα, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώσουν εκ των προτέρων τον ανάλογο εκπαιδευτικό.

Εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών και του συλλόγου γονέων, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας. Στόχος μας είναι τόσο η άρτια εκπαίδευση των παιδιών μας όσο και η εξέλιξη των δομών λειτουργίας του σχολείου μας.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Ελληνικού σχολείου Ουτρέχτης, “Οδυσσέας”

 


 

Beste ouders,

De scholen zijn weer begonnen en ook in 2017 wensen wij jullie klein en groot allemaal het beste toe en hopen er ook weer een mooi jaar van te maken. Wij wensen jullie vanuit ons hart in ieder geval gezondheid geluk en liefde toe. Aankomende zaterdag 14 januari gaan we weer beginnen met de lessen voor iedereen. Wij willen even het volgende onder aandacht brengen.

Voor een goede werking van de school, zouden we graag uw aandacht willen vragen voor de aanvangs- en ophaaltijden van uw kinderen, en uw verblijf in de school tijdens het brengen en ophalen. Volgens het reglement van de Griekse taalcursus:

1. Het brengen en ophalen van uw kind/kinderen gebeurd grondig en snel. Ouders gaan niet de klas in, tenzij de leerkracht anders aangeeft, en ouders houden rekening met de begintijd.

2. Het ophalen van de leerlingen gebeurd in de gang, bij de deur van de uitgang. De leerkrachten dienen de overdracht van de kinderen aan ouders goed uit te voeren.

3. In geen enkel geval is het ouders toegestaan om aanwezig te zijn op school. I.v.m. verschillende aanvangs- en ophaaltijden van de lessen, worden de overige leerlingen die les volgen afgeleid door de ouders en jonge kinderen in de school.

4. Kinderen moeten de lessen regelmatig bijwonen om te voorkomen dat er teveel tijd tussen de lessen word gecreëerd, wat vervolgens heel moeilijk is in te halen.

5. Als een kind niet in staat is om de les te volgen, wordt ouders gevraagd om voorafgaand de les de leerkracht in te lichten.

Namens alle leraren en de oudervereniging, willen wij u danken voor uw medewerking. Ons doel is vooral goede lessen te bieden aan onze kinderen en daarbij de ontwikkeling van de structuren van onze school goed uit te voeren

Met vriendelijk groet,

Oudervereniging Odysseas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η σελίδα μας στο Facebook