Προεγγραφή για το σχολικό έτος 2017-2018 – Pre-inschrijfformulier voor het schooljaar 2017-2018

Home / Προεγγραφή για το σχολικό έτος 2017-2018 – Pre-inschrijfformulier voor het schooljaar 2017-2018 - 10/05/2017 , by admin

Εδώ μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής για το σχολικό έτος 2017-2018. Παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε και μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά έως τις 13 Μαϊου 2017. Διαφορετικά μπορείτε να μας το παραδώσετε στο σχολείο την ίδια ημερομηνία.

Θ​α θέλαμε να μας αποστείλετε όλοι όσοι ενδιαφέρεστε τα παιδιά σας να παρακολούθησουν τα μαθήματα, προκειμένου:
– Να αποστείλουμε τη λίστα των παιδιών στις Βρυξέλλες για να διεκδικήσουμε την αποστολή
περισσότερων αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
– Να δημιουργήσουμε το πλάνο και το ωράριο των μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τη συγγένεια των παιδιών.
– Να εκτιμήσουμε το ενδιαφέρον για αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς τις Τετάρτες.

Για το νέο σχολικό έτος δεχόμαστε εγγραφές και για τα προνήπια ηλικίας 2 έως 4 ετών.
Εάν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που θα θέλατε να ληφθεί υπόψη, παρακαλώ όπως την αναγράψετε στα επιπλέον στοιχεία. Η εγγραφή των παιδιών στο Ελληνικό σχολείο της Ουτρέχτης θα ολοκληρωθεί με την πληρωμή των ετήσιων διδάκτρων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που υπάρχει ακόμα οφειλή των διδάκτρων για το τρέχον έτος δεν μπορεί να γίνει προεγγραφή των παιδιών για το ερχόμενο σχολικό έτος.


 

Hierbij kunt u vinden het pre-inschrijfformulier voor het schooljaar 2017-2018. Gelieve deze in te vullen en elektronisch te versturen tot 13 mei 2017. Anders kunt u deze inleveren op school op de zaterdag na de meivakantie.

Wij vragen dit aan alle ouders die geïnteresseerd zijn voor de lessen van het komend schooljaar met het oog op:

– De lijst van de kinderen naar het kantoor in Brussel te versturen om zo hopelijk meer leerkrachten te verkrijgen.
-Om zo een plan op te zetten en het lesrooster op te zetten, rekening houdend met het verwantschap van de kinderen.
-Om meer interesse te creëren door het verhogen van de lesuren, met behulp van meer leraren, op de woensdag.
– Voor het nieuwe schooljaar accepteren wij inschrijvingen voor kleuters 2-4 jaar.

Als er een bijzonderheid of idee is die u zou willen,waar wij rekening mee zouden kunnen houden, geef die dan op in de aanvullende informatie. De inschrijving van de kinderen zal worden afgerond met de betaling van de jaarlijkse bijdrage tot en met 30 september 2017. Als er nog steeds een schuld van het lesgeld voor het lopende jaar openstaat, kan het pre-registreren voor deze kinderen voor het komende schooljaar NIET in behandeling worden genomen. Dit houdt in dat de kinderen geen lessen meer kunnen volgen in het komende schooljaar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Η σελίδα μας στο Facebook